Mgr. PETRA WILLANTOVÁ

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A PSYCHOTERAPIE

ČESKÉ BUDĚJOVICE | PRAHA

(Psychoterapie) má co dočinění pouze s přirozeným procesem individuace, totiž s procesem, který začíná narozením. Jako každá rostlina, každý strom roste ze semene a stává se nakonec třeba dubem, tak se člověk stává tím, kým má být.

C. G. Jung

Jak mohu pomoci

Krizová intervence

Krátkodobá pomoc za účelem stabilizace a orientace v aktuální nepříznivé nebo příliš zatěžující situaci.
Podobá se hašení požáru.

Psychologické poradenství

Pomoc v otázkách všedního života, které vyžadují spíše jednodušší a krátkodobější péči.

Hlubinná psychoterapie

Jde ke kořenům obtíží, témata se propracovávají více do hloubky.
Ruku v ruce s tím přichází i osobnostní rozvoj.

Podpůrná psychoterapie

V případech, kdy klient cítí, že nepotřebuje docházet pravidelně, ale přesto stojí o občasnou podporu a možnost setkání.

Lidé se na mne obrací s tématy...

Mezilidské vztahy

opakující se vzorce ve vztazích
bolestný rozchod
setrvávání v nefunkčním vztahu
strach navazovat nové vztahy
potíže v kolektivu

Vztah k sobě

nízké sebevědomí a sebedůvěra
poruchy příjmu potravy
workoholismus
strach nevyhovět ostatním
vysoké nároky na sebe

Osobnostní rozvoj

rozhodování o dalším směřování
(v životě, v práci...)
seberealizace
sebepoznání

Osobní krize

ztráta blízké osoby
traumatická událost
syndrom vyhoření
náročné životní změny

Úzkost, deprese

obavy, nejistoty
panické ataky
pocit osamocení a opuštění
ztráta smyslu

Psychosomatické obtíže

zdravotní obtíže, jejichž příčinu se nedaří objasnit pomocí lékařských vyšetření

časté bolesti hlavy, bolesti zad, srdeční arytmie...

časté potíže se spánkem

Jak pracuji?

Úvodní setkání je především o vzájemném prvním poznání a vyladění se. Má více informativní charakter – bude mě zajímat, co Vás přivádí do psychoterapie a jaké jsou Vaše představy o spolupráci. Na základě toho se v závěru domluvíme, zda a jak budeme pokračovat dál.

 

Každý klient a příběh, se kterým přichází, je zcela jedinečný. Setkání proto budou vždy šitá na míru – budeme vycházet z toho, co přinášíte, postupovat dle Vašeho tempa. Postupně se budeme nořit do daných témat a hledat širší souvislosti toho, co se ve Vás odehrává. Za tímto účelem se můžeme občas vydávat také do Vaší minulosti, avšak nikdy v ní nebudeme zůstávat.

 

Osvědčilo se, pokud setkání (alespoň ze začátku) probíhají 1x/týden. Spolupráce je díky tomu plynulejší a tím i efektivnější. Frekvenci setkávání však vždy určujeme na základě Vašich potřeb a možností. 

 

Při své práci ráda využívám na symboly bohaté zdroje, jakými jsou sny, aktivní imaginace či práce s obrazovými kartami a kresba. Obrazy a symboly totiž mnohdy dokáží vyjádřit víc, než slova. Umožňují propojit zdánlivé protiklady a mnohdy tak vyjevují situaci ve světle, ve kterém bychom ji jinak nedokázali vidět. Přináší řešení, které by nás jinak nenapadlo. 

 

Za sebe mohu slíbit empatický přístup a respekt k Vaší vlastní cestě

 

Výsledkem spolupráce může být lepší porozumění sobě samým a větší soucit se sebou, což se zpravidla odráží na vztahu k druhým a na celkové životní spokojenosti. 

Kdo jsem?

Mgr. Petra Willantová, psycholožka a terapeutka

Psychologii jsem vystudovala na UP Olomouc, z toho rok v holandském Utrechtu. 

 

Následně jsem pracovala 4 roky v krizovém centru, kde jsem se setkala s bohatou paletou lidí a příběhů. V Centru rodinné terapie Horizont jsem zase měla možnost pracovat s klienty v širším kontextu rodiny. 

 

Nyní působím v soukromé praxi v Praze a v Českých Budějovicích, kde se zaměřuji na individuální práci s dospělými a dospívajícími.  

 

Od r. 2016 jsem členkou České společnosti pro analytickou psychologii (ČSAP), kde se dlouhodobě vzdělávám v hlubinné, Jungovsky orientované psychoterapii. Pracuji pod odbornou supervizí.  

 

Mluvím plynně anglicky a terapeutická sezení či psychologické poradenství nabízím také zahraničním klientům.

 

Psychoterapie pro mě znamená především zvyšování vnímavosti vůči sobě a tím i vůči druhým. Tím můžeme nejen zlepšit naše vztahy, ale i předcházet krizím a dalším obtížím. Dává nám možnost vědomé volby. 

Ceník a podmínky

České Budějovice i Praha___________800,-/50 min. sezení

 

On-line konzultace___________800,-/50 min. (např. v případě, že se klient nachází v zahraničí nebo jiných částech ČR)

 

Platba se uskutečňuje v hotovosti a na místě, při dlouhodobější spolupráci možno využít i bankovní převod.

Přesun či zrušení schůzky prosím hlaste minimálně den před plánovanou konzultací do 14:00, jinak je nutné uhradit sezení v plné výši.